องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒


อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำใส (กำจัดผักตบชวา) บริเวณสันทำนบอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร