องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 12 ต.ค. 2564 ]8
2 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ ๙ [ 9 มี.ค. 2558 ]22
3 สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 15 ส.ค. 2557 ]19
4 สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) [ 13 มิ.ย. 2557 ]22
5 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทางบ้านโคก หมู่ที่ ๓ - บ้านโนนมี้ หมู่ที่ ๒ [ 2 พ.ค. 2557 ]22
6 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายทาง ๒๐๔๐ [ 2 พ.ค. 2557 ]22