องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง 2040 แยกทางหลวงหมายเลข 2040 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.03 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,720 เมตร [ 27 เม.ย. 2563 ]38
2 เปิดเผยราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง 2040 แยกทางหลวงหมายเลข 2040 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,620 เมตร หนา 0.03 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,720 เมตร [ 24 เม.ย. 2563 ]45
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร [ 19 เม.ย. 2561 ]42
4 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร [ 18 เม.ย. 2561 ]39
5 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร [ 21 ก.พ. 2561 ]46
6 เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]47
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]43
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.ย. 2560 ]35
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.ย. 2560 ]38
10 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ส.ค. 2560 ]40
 
หน้า 1|2|3|4|5