องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 ก.ค. 2564 ]35
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]24
3 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]24
4 รายงานการก ากับติดตามการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 มี.ค. 2563 ]25