องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.

    รายละเอียดข่าว

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2562 หมวด 4 ข้อ 72    เอกสารประกอบ

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง.
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ