องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


รายงานการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ