องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้สูงอายุที่เกิดถึงวันที่ 1 กันยายน 2505) รับลงทะเบียน ช่วงที่ 1 ต.ค. - พ.ย. 2563 และช่วงที่ 2 ม.ค. - ก.ย. 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ

การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ