องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562

    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ