องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมชี้แจงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณี ร้องเรียนคัดค้านโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง

    รายละเอียดข่าว

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานมหาสารคาม, ศูนย์ดำรงธรรมมหาสารคาม, สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม, สำนักงาน ส.ป.ก. มหาสารคามและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณี ร้องเรียนคัดค้านโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมประชุมและมีข้อสรุปดังนี้ ๑. โครงการชลประทานมหาสารคาม จะหยุดการดำเนินโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง บริเวณที่มีการร้องเรียนคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง ในพื้นที่ตำบลบัวค้อ    เอกสารประกอบ ประชุมชี้แจงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณี ร้องเรียนคัดค้านโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ