องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ