องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร

    รายละเอียดข่าว

เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับและสามารถนำมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

ของทางราชการ    เอกสารประกอบ รายงานผลผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ