องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ปี 2565

    รายละเอียดข่าว

การแสดงเจตจำนงค์ของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ