องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


Fraud Risk Management Plan for Fiscal Year 2012

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน    เอกสารประกอบ

Fraud Risk Management Plan for Fiscal Year 2012
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ