องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถกู้ชีพพยาบาลฉุกเฉิน EMS (กระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางในการจัดซื้อรถกู้ชีพพยาบาลฉุกเฉิน EMS (กระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ