องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตพื้นที่ตำบลบัวค้อ ประจำปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตพื้นที่ตำบลบัวค้อ ประจำปี ๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตพื้นที่ตำบลบัวค้อ ประจำปี ๒๕๖๖
 
ภ.ด.ส. 3
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ