องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารรื้อถอนอาคารและหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

    รายละเอียดข่าว

คู่มือมาตรฐานการให้บริการคู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารรื้อถอนอาคารและหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง

     เอกสารประกอบ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารรื้อถอนอาคารและหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ