องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ  2566 รอบ 6 เดือน     เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ