องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอร้องเรียน
กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.บัวค้อ