องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร [ 19 เม.ย. 2561 ]213
22 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร [ 18 เม.ย. 2561 ]214
23 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 97 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร [ 21 ก.พ. 2561 ]221
24 เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2560 ]256
25 ประกาศเปิดเผยราคากลางอาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]205
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.ย. 2560 ]213
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.ย. 2560 ]244
28 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ส.ค. 2560 ]366
29 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 17 ส.ค. 2560 ]269
30 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง บ้านโคก หมู่ที่ 3 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 17 ส.ค. 2560 ]248
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 16 ส.ค. 2560 ]259
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 16 ส.ค. 2560 ]394
33 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) [ 15 ส.ค. 2560 ]255
34 เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ [ 4 ส.ค. 2560 ]201
35 เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก)บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ถนนสายบ้านโนนมี้-ภูดิน) [ 21 ก.ค. 2560 ]255
36 เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก)บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ถนนสายบ้านโนนมี้-เขวาน้อย) [ 21 ก.ค. 2560 ]317
37 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ก.ค. 2560 ]296
38 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ก.ค. 2560 ]269
39 เปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทำแนวป้องกันน้ำกัดเซาะทาง ทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ไป บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ก.ค. 2560 ]232
40 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ก.ค. 2560 ]242
 
|1หน้า 2|3|4