องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ก.ค. 2560 ]183
42 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ก.ค. 2560 ]453
43 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ก.ค. 2560 ]414
44 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2560 ]189
45 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก หมู่ที่ 3 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2560 ]197
46 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2560 ]383
47 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2560 ]186
48 ประการสอบราคาจ้างตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]199
49 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 โดยทาสีรั้ว แผงต่อรั้วสแตนเลส ประตูสแตนเลสทางเข้าศูนย์ พร้อมป้ายหินแกรนิต [ 5 ก.ย. 2559 ]195
50 เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2559 ]266
51 เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2559 ]191
52 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 11 พ.ค. 2559 ]303
53 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 11 พ.ค. 2559 ]287
54 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 11 พ.ค. 2559 ]193
55 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 11 พ.ค. 2559 ]259
56 เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2559 ]230
57 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2559 ]187
58 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2559 ]208
59 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก [ 2 พ.ย. 2558 ]175
60 สรุปแบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร.1).ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]178
 
|1|2หน้า 3|4