องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก)บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ถนนสายบ้านโนนมี้-เขวาน้อย) [ 21 ก.ค. 2560 ]327
42 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ก.ค. 2560 ]304
43 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ก.ค. 2560 ]277
44 เปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทำแนวป้องกันน้ำกัดเซาะทาง ทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ไป บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ก.ค. 2560 ]241
45 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ก.ค. 2560 ]252
46 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน(โดยลงหินคลุก) บ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ก.ค. 2560 ]193
47 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ก.ค. 2560 ]501
48 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ก.ค. 2560 ]506
49 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2560 ]203
50 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก หมู่ที่ 3 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2560 ]210
51 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2560 ]398
52 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2560 ]198
53 ประการสอบราคาจ้างตามโครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบัวค้อ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 13 ต.ค. 2559 ]209
54 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนมี้ หมู่ที่ 2 โดยทาสีรั้ว แผงต่อรั้วสแตนเลส ประตูสแตนเลสทางเข้าศูนย์ พร้อมป้ายหินแกรนิต [ 5 ก.ย. 2559 ]212
55 เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2559 ]276
56 เปิดเผยราคากลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 25 พ.ค. 2559 ]202
57 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 11 พ.ค. 2559 ]315
58 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 6 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 11 พ.ค. 2559 ]324
59 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 11 พ.ค. 2559 ]209
60 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 9 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม [ 11 พ.ค. 2559 ]272
 
|1|2หน้า 3|4