องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร [ 14 มี.ค. 2565 ]174
22 Important information in the contract [ 8 มี.ค. 2565 ]251
23 Announcement of the winner of the auction, Village No. 9 [ 8 มี.ค. 2565 ]241
24 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 25 ก.พ. 2565 ]193
25 ประชุมชี้แจงเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท กรณี ร้องเรียนคัดค้านโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคะคาง [ 23 ก.พ. 2565 ]236
26 ร่วมต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE” [ 23 ก.พ. 2565 ]256
27 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ [ 27 ม.ค. 2565 ]236
28 ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕ งดรับงดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด [ 27 ม.ค. 2565 ]197
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]215
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี 2565 [ 28 ธ.ค. 2564 ]265
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ เรื่องประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]209
32 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 3 ธ.ค. 2564 ]264
33 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2566 (ที่มาลงทะเบียน พ.ย. 2564) [ 1 ธ.ค. 2564 ]221
34 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2566 (ลงทะเบียน ต.ค. 2564) [ 4 พ.ย. 2564 ]236
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]287
36 โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]223
37 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ต.ค. 2564 ]216
38 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ก.ย. 2564) [ 1 ต.ค. 2564 ]286
39 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ส.ค. 2564) [ 3 ก.ย. 2564 ]222
40 สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ [ 27 ส.ค. 2564 ]264
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7