องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 27 ส.ค. 2564 ]225
42 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ก.ค. 2564) [ 5 ส.ค. 2564 ]224
43 การดำเนินงานของปีงลประมาณ พ.ศ.2564 รอบการกำเนินการ 6 เดือน E-PLANNACC [ 6 ก.ค. 2564 ]212
44 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน มิ.ย. 2564) [ 2 ก.ค. 2564 ]225
45 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน พ.ค. 2564) [ 4 มิ.ย. 2564 ]280
46 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน เม.ย. 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]221
47 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 22 เม.ย. 2564 ]265
48 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน มี.ค. 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]253
49 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]240
50 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ก.พ. 2564) [ 1 มี.ค. 2564 ]226
51 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ม.ค. 2564) [ 5 ก.พ. 2564 ]281
52 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน พ.ย. 2563) [ 4 ธ.ค. 2563 ]204
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]204
54 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ต.ค. 2563) [ 5 พ.ย. 2563 ]223
55 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]273
56 แผนจัดการองค์ความรู้ [ 13 ก.ค. 2563 ]221
57 แผนความก้าวหน้าในอาชีพ [ 13 ก.ค. 2563 ]266
58 รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]221
59 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.บัวค้อ ปีงบประมาณ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]246
60 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 3 ก.พ. 2563 ]263
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7