องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]183
42 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ก.พ. 2564) [ 1 มี.ค. 2564 ]174
43 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ม.ค. 2564) [ 5 ก.พ. 2564 ]223
44 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน พ.ย. 2563) [ 4 ธ.ค. 2563 ]164
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]170
46 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ต.ค. 2563) [ 5 พ.ย. 2563 ]181
47 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]211
48 แผนจัดการองค์ความรู้ [ 13 ก.ค. 2563 ]174
49 แผนความก้าวหน้าในอาชีพ [ 13 ก.ค. 2563 ]219
50 รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]178
51 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.บัวค้อ ปีงบประมาณ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]203
52 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 3 ก.พ. 2563 ]216
53 ประกาศ-การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน [ 15 ม.ค. 2563 ]170
54 พระราชบัญติควบคมอาคาร [ 6 ม.ค. 2563 ]162
55 แจ้งเบาะแส [ 6 ม.ค. 2563 ]165
56 เจตจำนงของผู้บริหาร [ 3 ม.ค. 2563 ]163
57 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 25 ต.ค. 2562 ]213
58 ผลการดำเนินงานและประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]227
59 ขอเชิญเด็กและเยาวชนตาบลบัวค้อ ผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม โครงการสภาเด็กและเยาวชนทาดีเพื่อสังคม ประจาปีงบประมาณ 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]169
60 รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง [ 9 ก.ค. 2562 ]174
 
|1|2หน้า 3|4|5|6