องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การดำเนินงานของปีงลประมาณ พ.ศ.2564 รอบการกำเนินการ 6 เดือน E-PLANNACC [ 6 ก.ค. 2564 ]202
42 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน มิ.ย. 2564) [ 2 ก.ค. 2564 ]213
43 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน พ.ค. 2564) [ 4 มิ.ย. 2564 ]269
44 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน เม.ย. 2564) [ 5 พ.ค. 2564 ]212
45 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 22 เม.ย. 2564 ]253
46 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน มี.ค. 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]241
47 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]229
48 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ก.พ. 2564) [ 1 มี.ค. 2564 ]214
49 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ม.ค. 2564) [ 5 ก.พ. 2564 ]267
50 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน พ.ย. 2563) [ 4 ธ.ค. 2563 ]195
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]195
52 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ งปม. 2565 (ลงทะเบียน ต.ค. 2563) [ 5 พ.ย. 2563 ]211
53 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บัวค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]257
54 แผนจัดการองค์ความรู้ [ 13 ก.ค. 2563 ]208
55 แผนความก้าวหน้าในอาชีพ [ 13 ก.ค. 2563 ]254
56 รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]208
57 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.บัวค้อ ปีงบประมาณ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]233
58 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 3 ก.พ. 2563 ]251
59 ประกาศ-การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน [ 15 ม.ค. 2563 ]199
60 พระราชบัญติควบคมอาคาร [ 6 ม.ค. 2563 ]189
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7