องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผนจัดการองค์ความรู้ [ 13 ก.ค. 2563 ]160
42 แผนความก้าวหน้าในอาชีพ [ 13 ก.ค. 2563 ]187
43 รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]165
44 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบต.บัวค้อ ปีงบประมาณ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]176
45 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 3 ก.พ. 2563 ]182
46 ประกาศ-การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน [ 15 ม.ค. 2563 ]157
47 พระราชบัญติควบคมอาคาร [ 6 ม.ค. 2563 ]150
48 แจ้งเบาะแส [ 6 ม.ค. 2563 ]154
49 เจตจำนงของผู้บริหาร [ 3 ม.ค. 2563 ]152
50 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 25 ต.ค. 2562 ]180
51 ผลการดำเนินงานและประเมินความพึงพอใจโครงการสภาเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]191
52 ขอเชิญเด็กและเยาวชนตาบลบัวค้อ ผู้นาชุมชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม โครงการสภาเด็กและเยาวชนทาดีเพื่อสังคม ประจาปีงบประมาณ 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]153
53 รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง [ 9 ก.ค. 2562 ]163
54 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 20 พ.ค. 2562 ]155
55 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 20 พ.ค. 2562 ]164
56 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 6 ก.พ. 2562 ]172
57 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 6 ก.พ. 2562 ]151
58 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) [ 2 ม.ค. 2562 ]155
59 อปท.มีการประชาสัมพันธ๋ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ธ.ค. 2561 ]164
60 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 30 ต.ค. 2561 ]161
 
|1|2หน้า 3|4|5|6