องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 26 ก.พ. 2561 ]158
62 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 ก.พ. 2561 ]163
63 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 15 ก.พ. 2561 ]160
64 การเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 9 ก.พ. 2561 ]188
65 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 5 ก.พ. 2561 ]151
66 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]153
67 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]152
68 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]155
69 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]160
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 8 ม.ค. 2561 ]149
71 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 5 ม.ค. 2561 ]152
72 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 2 ม.ค. 2561 ]147
73 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 8 ธ.ค. 2560 ]146
74 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2560 ]155
75 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]145
76 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]155
77 ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต [ 23 มี.ค. 2560 ]151
78 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]196
79 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 [ 12 ม.ค. 2560 ]153
80 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]191
 
|1|2|3หน้า 4|5|6