องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 20 พ.ค. 2562 ]168
62 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน [ 20 พ.ค. 2562 ]176
63 ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 6 ก.พ. 2562 ]206
64 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. [ 6 ก.พ. 2562 ]163
65 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) [ 2 ม.ค. 2562 ]171
66 อปท.มีการประชาสัมพันธ๋ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม [ 3 ธ.ค. 2561 ]176
67 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 30 ต.ค. 2561 ]177
68 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 26 ก.พ. 2561 ]170
69 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 19 ก.พ. 2561 ]173
70 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต [ 15 ก.พ. 2561 ]172
71 การเผยแพร่คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 9 ก.พ. 2561 ]225
72 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 5 ก.พ. 2561 ]159
73 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]164
74 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]162
75 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]167
76 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]173
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 8 ม.ค. 2561 ]163
78 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 5 ม.ค. 2561 ]163
79 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 2 ม.ค. 2561 ]155
80 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 8 ธ.ค. 2560 ]157
 
|1|2|3หน้า 4|5|6