องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]207
82 ประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 19 ม.ค. 2561 ]202
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 8 ม.ค. 2561 ]189
84 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 5 ม.ค. 2561 ]192
85 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 2 ม.ค. 2561 ]179
86 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ [ 8 ธ.ค. 2560 ]184
87 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2560 ]190
88 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]180
89 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]192
90 ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต [ 23 มี.ค. 2560 ]182
91 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]288
92 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 [ 12 ม.ค. 2560 ]203
93 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]273
94 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลบัวค้อที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝน [ 15 พ.ย. 2559 ]184
95 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม [ 30 ส.ค. 2559 ]359
96 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 3 มิ.ย. 2559 ]190
97 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก [ 2 พ.ย. 2558 ]248
98 โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน [ 5 ม.ค. 2558 ]191
99 โครงการพัฒนาระบบการบริหารกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]203
100 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน [ 5 ม.ค. 2558 ]196
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7