องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลบัวค้อที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝน [ 15 พ.ย. 2559 ]146
82 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม [ 30 ส.ค. 2559 ]268
83 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 3 มิ.ย. 2559 ]150
84 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก [ 2 พ.ย. 2558 ]178
85 โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน [ 5 ม.ค. 2558 ]156
86 โครงการพัฒนาระบบการบริหารกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]166
87 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน [ 5 ม.ค. 2558 ]158
88 โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน [ 5 ม.ค. 2558 ]159
89 สนับสนุนงบประมาณ รพ.สต. แผนปฎิบัติการกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]157
90 แผนการกิจกรรมทำความสะอาด [ 5 ม.ค. 2558 ]159
91 แผนการออกควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 5 ม.ค. 2558 ]155
92 โครงการขยะ ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]157
93 สนับสนุนงบประมาณ รพ.สต. แผนปฎิบัติการกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]164
94 โครงการพัฒนาระบบการบริหารกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]177
95 แผนงานจัดการขยะ58 [ 5 ม.ค. 2558 ]158
96 สนับสนุนงบประมาณ รพ.สต. แผนปฎิบัติการกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]156
97 การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 5 ธ.ค. 2557 ]160
98 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 4 ธ.ค. 2557 ]152
99 โรคเอดส์ AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่อันตราย [ 1 ธ.ค. 2557 ]151
100 การจัดการขยะในครัวเรือน [ 15 ก.ย. 2557 ]159
 
|1|2|3|4หน้า 5|6