องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 ก.ย. 2560 ]165
82 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]155
83 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2560 [ 19 พ.ค. 2560 ]168
84 ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต [ 23 มี.ค. 2560 ]161
85 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2560 [ 28 ก.พ. 2560 ]256
86 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 [ 12 ม.ค. 2560 ]171
87 รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 [ 19 ธ.ค. 2559 ]233
88 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลบัวค้อที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะช่วงฤดูฝน [ 15 พ.ย. 2559 ]161
89 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวค้อ หมู่ที่ 10 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม [ 30 ส.ค. 2559 ]318
90 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 3 มิ.ย. 2559 ]166
91 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก [ 2 พ.ย. 2558 ]218
92 โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน [ 5 ม.ค. 2558 ]170
93 โครงการพัฒนาระบบการบริหารกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]180
94 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน [ 5 ม.ค. 2558 ]173
95 โครงการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน [ 5 ม.ค. 2558 ]176
96 สนับสนุนงบประมาณ รพ.สต. แผนปฎิบัติการกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]171
97 แผนการกิจกรรมทำความสะอาด [ 5 ม.ค. 2558 ]177
98 แผนการออกควบคุมโรคไข้เลือดออก [ 5 ม.ค. 2558 ]172
99 โครงการขยะ ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]171
100 สนับสนุนงบประมาณ รพ.สต. แผนปฎิบัติการกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]200
 
|1|2|3|4หน้า 5|6