องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.buakho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 โครงการพัฒนาระบบการบริหารกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]211
102 แผนงานจัดการขยะ58 [ 5 ม.ค. 2558 ]175
103 สนับสนุนงบประมาณ รพ.สต. แผนปฎิบัติการกองทุน 58 [ 5 ม.ค. 2558 ]170
104 การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 5 ธ.ค. 2557 ]172
105 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 4 ธ.ค. 2557 ]165
106 โรคเอดส์ AIDS โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่อันตราย [ 1 ธ.ค. 2557 ]162
107 การจัดการขยะในครัวเรือน [ 15 ก.ย. 2557 ]177
108 การจัดการขยะในครัวเรือน [ 15 ก.ย. 2557 ]167
109 โครงการฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน [ 1 ก.ย. 2557 ]174
110 โครงการฟันสวยยิ้มใสใส่ใจสุขภาพช่องปากและฟัน [ 1 ก.ย. 2557 ]210
111 ภาวะโลกร้อน [ 21 มี.ค. 2557 ]172
112 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 8 ต.ค. 2556 ]209
113 แผนผังลดขั้นตอนและแสดงการประหยัดเวลา (บริการเร็วขึ้น) [ 30 ส.ค. 2556 ]167
114 สรุปงบประมาณแผนปฎิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ [ 30 ต.ค. 2555 ]174
115 สขร. ปี 2555 [ 12 ต.ค. 2555 ]230
116 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๕ [ 11 ต.ค. 2555 ]168
117 การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๕๕ [ 11 มิ.ย. 2555 ]171
118 ประกาศกำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 20 ธ.ค. 2554 ]171
119 แผนผังลดขั้นตอนและแสดงการประหยัดเวลา (บริการเร็วขึ้น) [ 30 พ.ย. 542 ]166
 
|1|2|3|4|5หน้า 6